A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến lược phát triển giáo dục trường Tiểu học Bảo Thuận giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO THUẬN

GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

         

Giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại. Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, tri thức trở thành động lực chính, được coi là nhân tố quyết định của sự thành đạt của mỗi con người.

          Trường tiểu học Bảo Thuận trải qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nói chung và cho địa phương nói riêng. Trước những yêu cầu phát triển giáo dục ngày càng cao, kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới và yêu cầu phát triển nội tại của nhà trường.

 

PHẦN THỨ NHẤT:

TUYÊN BỐ NHÀ TRƯỜNG

1.1. Sứ mệnh.

     Trường tiểu học Bảo Thuận là nơi đào tạo những mầm non tương lai, sẽ mang lại những đổi thay cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương Bảo Thuận, Di Linh.

1.2. Tầm nhìn.

     Trường tiểu học Bảo Thuận là một trong những trường thuộc địa bàn xã Bảo Thuận, có chất lượng giáo dục khá ổn định, môi trường giáo dục thân thiện an toàn đậm nét văn hóa dân tộc, là địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực có khả năng cống hiến cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của xã, được  UBND tỉnh Lâm Đồng đưa vào đề án xây dựng xã nông thôn mới và được công nhận xã nông thôn mới đầu tiên tại Di Linh.

1.3. Các giá trị.

Đoàn kết, thân thiện – kỷ cương, trách nhiệm – sự hợp tác, sáng tạo – khát vọng vươn lên.

PHẦN THỨ HAI:

BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO THUẬN

 

2.1. Bối cảnh kinh tế xã hội và các chính sách liên quan đến nhà trường.

     Sau hơn 25 năm đổi mới, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của nhân dân, đồng bào các dân tộc ở địa phương được cải thiện, sự nghiệp giáo dục - đào tạo có những bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, được sự quan tâm có hiệu quả của cả xã hội.

- Chất lượng phát triển giáo dục 2015 – 2020 đã định hướng, cùng với các chủ trương, chính sách của đại hội Đảng các cấp.

- Luật giáo dục năm 2005 đã được bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới. Trong đó Quyết định số 41/2010/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành quy chế hoạt động của trường tiểu học.Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 và Quyết định số 11 ngày 28/1/ 2015 v/v giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2014- 2015-2016 cho các trường trực thuộc huyện.

2.2. Thực trạng trường tiểu học Bảo Thuận hiện nay.

2.2.1. Thực trạng về đội ngũ học sinh:

2.2.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

* Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên (2015):  39

- Trong đó: Cán bộ quản lý: 03

- Nhân viên:   06

- Giáo viên:    30    , trong đó:

+ Đại học: 20

+ Cao đẳng:  14

+ Trung cấp:  7

* Thâm niên trong nghề:

- Trên 20 năm: 7

- Từ 10 năm đến 20 năm:  25

- Dưới 10 năm:  10

* Trình độ lý luận chính trị:

              - Trung cấp lý luận chính trị:  1

              - Sơ cấp lý luận chính trị:

- Đánh giá về thực trạng đội ngũ:

* Ưu điểm:

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển.

+ Phần lớn có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng, 100% đạt chuẩn trong đó trên chuẩn 83%.

+ Đội ngũ quản lý có tầm nhìn, làm việc khoa học, sáng tạo, công tác tổ chức, triển khai các hoạt động có hiệu quả, được sự tin tưởng cao của giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

* Hạn chế:

+ Tỷ lệ đội ngũ lớn tuổi và nữ hóa cao làm cho động lực các hoạt động của nhà trường chậm đổi mới, một số GV chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.

* Nhu cầu đổi mới

+ Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, tự học để nâng cao chuyên môn, trình độ hiện có, tăng tỷ lệ vượt chuẩn (đại học)..

+ Đẩy mạnh việc tạo nguồn kế cận và tuyển chọn cán bộ, giáo viên mới để đảm bảo về số lượng, cơ cấu bộ môn và đảm bảo chất lượng, đảm bảo ổn định lâu dài.

2.2.1.2. Học sinh

- Đánh giá về thực trạng học sinh:

* Ưu điểm:

+ Có nề nếp, ngoan, có động cơ học tập tốt.

+ Luôn được sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô, gia đình và địa phương.

* Tồn tại:

+ Khả năng tiếp thu, vận dụng yếu, do vậy chất lượng giáo dục hàng  năm không ổn định.

* Nhu cầu đổi mới

+ Tăng cường công tác phụ đạo học sinhchưa hoàn thành kiến thức kĩ năng.

+ Mở lớp học 2 buổi/ ngày cho học sinh lớp 1 tăng giờ luyện tập thực hành.

+ Tham mưu với PGD tuyển chọn đủ giáo viên bộ môn, tỷ lệ GV đạt theo quy định.

2.2.2. Thực trạng về công tác quản lý, điều hành

- Mục tiêu của nhà trường là:  Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

+ Đánh giá về công tác quản lý, điều hành.

* Ưu tiên:

+ Hoạt động quản lý, điều hành nội bộ của trường đảm bảo được cơ chế tổ chức, hoạt động đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả.

+ Các quy chế quy định, quy trình quản lý được cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc.

* Hạn chế:

+ Cán bộ quản lý một số khâu còn thể hiện chậm đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT, trong công tác quản lý, điều hành.

* Nhu cầu đổi mới

+ Đến năm 2015, cán bộ quản lý phải hoàn thành đạt các tiêu chuẩn quy định về quản lý nhà nước.2018 hoàn thành lớp TC chính trị đối 2 PHT

+ Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành trên cơ sở đầu tư, khai thác mạng thông tin nội bộ.

+ Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hiệu quả quản lý của các thành viên trong Ban giám hiệu.

2.2.3  Thực trạng về cơ sở vật chất

- Tổng diện tích là  23 820m2, Đạt tỷ lệ: 35,44 m2/HS trong đó:

+ Phòng học: 23

+ Diện tích phòng học 1104 m2. Đạttỷ lệ: 1,64 m/HS

+ PhòngTin học: 01( Có 15máy tính )

+ Phòng thí nghiệm, thực hành: 0

+ Một dãy nhà làm việc gồm phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán + văn thư+ thủ quỹ, phòng hội đồng, phòng Đội.

+ Khu nhà vệ sinh: Nam, nữ riêng biệt.

+ Sân chơi, luyện tập thể dục : 8328 m2  Đạttỷ lệ: 12,26 m2 /HS.

+ Công viên thoáng mát có vườn hoa, cây cảnh.

- Thư viện: 48m2 với hơn 17.000 đầu sách đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu dạy học của giáo viên và học sinh

- Trang thiết bị dạy học, giáo dục

+ Trường có 6 máy tính văn phòng, 5 máy chiếu.

- Đánh giá về thực trạng cơ sở vật chất:

* Ưu điểm:

Cơ sở vật chất của trường đã được đầu tư đáng kể, 1 dãy phòng học đã kiên cố hóa, trang thiết bị dạy học được trang bị tương đối đầy đủ đáp ứng yêu cầu dạy học, giáo dục học sinh.

* Hạn chế:

+ Hệ thống phòng học trường chính còn thiếu, phòng bộ môn, khu hiệu bộ chưa có.

+ Thư viện trường chưa đạt chuẩn về diện tích.

+ Kinh phí còn hạn chế.

* Nhu cầu đổi mới:

+ Tăng cường cơ sở vật chất cho thư viện, mở rộng diện tích, các tài liệu tham khảo…

+ Tiếp tục đầu tư, nâng cấp khu vệ sinh, vườn hoa cây cảnh, phòng chức

năng, sân banh, phòng công vụ giáo viên….

+ Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phòng học, đầu tư để đưa CNTT vào công tác quản lý và công tác giảng dạy của trường.

2.2.4. Thực trạng về công tác tài chính

- Kinh phí hàng năm do nhà nước cấp theo định mức dự toán.

- Đánh giá về công tác tài chính.

* Ưu điểm:

+ Nguồn lực tài chính của trường còn hạn chế nhưng đủ để đảm bảo thực hiện các hoạt động thường xuyên của nhà trường.

+ Sử dụng tài chính đúng mục đích, tiết kiệm, công khai đảm bảo đúng quy định tài chính.

* Tồn tại:

+ Đổi mới công tác quản lý tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp.

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để đầu tư phát triển nhà trường.

2.3. Cơ hội, thách thức đối với nhà trường.

Tác động từ bối cảnh tình hình kinh tế - văn hóa và xã hội của đất nước, địa phương và các chính sách có liên quan vào thực tế gần 13 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường rút ra những điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức sau:

2.3.1 Điểm mạnh

- Nhà trường đã và tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển  hơn để có cơ sở và vật chất ngày càng hoàn thiện, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển nhiệm vụ đào tạo.

- Sau gần 15 năm phấn đầu trưởng thành, nhà trường đã bước đầu khẳng định với vị thế là một trường tiên tiến xuất sắc ở địa phương, tạo được uy tín đối với các cấp lãnh đạo, cha mẹ học sinh.

- Nhà trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp; yên tâm ổn định được công tác lâu dài ở trường.

2.3.2. Điểm yếu

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học - giáo dục, thư viện, hệ thống phòng bộ môn, khu hiệu bộ, phòng học tại trường chính… chưa thực sự đáp ứng đầy đủ việc học tập, giảng dạy sinh hoạt, của một trường đạt chuẩn quốc gia.

- Phó hiệu trưởng chưa qua bồi dưỡng TC chính trị.

- Chất lượng học sinh năng khiếu chưa ngang bằng với chất lượng chung của các trường tiểu học.

- Nguồn lực tài chính còn hạn chế, không có nguồn hỗ trợ khác.

2.3.3. Cơ hội

- Tác động tích cực từ các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước.Trình độ dân trí của nhân dân, đồng bào dân tộc được nâng lên; động cơ, thái độ học tập của học sinh được xác định đúng đắn, rõ ràng hơn.

- Những thành quả đạt được của nhà trường trong gần 15 năm qua,  tạo nên niềm tin, cơ hội để nhà trường khẳng định và phát triển.

2.3.4. Thách thức

- Sau nhiều năm ổn định và từng bước kiện toàn đội ngũ, nhà trường bước vào thời kỳ lão hóa về độ tuổi và nữ hóa đội ngũ. Phấn đấu để đội ngũ năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên đang là một trở ngại lớn trong quá trình phát triển nhà trường.

- Chất lượng học sinh chưa ngang tầm với học sinh phổ thông do các yếu tố: Khả năng tiếp thu, vận dụng yếu; cùng với các yếu tố tâm lý ỷ lại, trông chờ vào thầy cô.

 

PHẦN THỨ BA

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến  năm 2025

 

3.1. Mục tiêu xây dựng, phát triển

Đến năm 2020, trường là một trong những trường hàng đầu có môi trường giáo dục đoàn kết, thân thiện; chất lượng dạy học không ngừng được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giáo dục đầy đủ và hiện đại, cảnh quan ngày càng xanh – sạnh – đẹp đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

3.2. Các chiến lược chính

3.2.1. Chiến lược xây dựng đội ngũ

- Mục tiêu phát triển đội ngũ:

+ Trong giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo phát triển đội ngũ được xác định là chiến lược trọng tâm, là tiền đề quan trọng để giữ gìn quy mô và nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo. Sự tồn tại và phát triển của nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược bồi dưỡng, tuyển chọn, sử dụng, đánh giá.

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đạt các tiêu chí cơ bản.

* Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt.

* Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có năng lực sáng tạo, có tư duy đổi mới.

* Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm với công việc.

* Yêu nghề, gắn bó với nhà trường.

Đến năm 2020 có:

- Đạt chuẩn 100%; trong đó trên chuẩn 90%.

* Trình độ cao cấp,  trung cấp lý luận chính trị: 2

- Quy mô phát triển đội ngũ đến năm 2020 và ổn định những năm tiếp theo.

Đến năm 2016, toàn trường có:

+ Giáo viên: 32 giáo viên (So với năm 2010 là 5 giáo viên; năm 2011 -  2012 mỗi năm bổ sung 2 giáo viên tiếng Anh).

+ Cán bộ: 3

+ Nhân viên: 6.

- Các giải pháp:

+ Thực hiện kế hoạch tuyển bổ sung hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu được giao đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu bộ môn.

+ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự học, giúp đỡ giáo viên trẻ, tạo điều kiện cho giáo viên đi học, bồi dưỡng các lớp trung cấp lý luận chính trị; quản lý nhà nước; các lớp nâng chuẩn, đạt chuấn về chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của trường chuyên biệt. Làm tốt công tác quy hoạch, có chủ trương quan tâm bồi dưỡng, ưu đãi đội ngũ và xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.

+ Đầu tư trang bị hệ thống CNTT để nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý có hiệu quả.

+ Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có nề nếp, hiệu quả yêu cầu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên hàng năm.

3.2.2. Chiến lược phát triển tổ chức, quản lý

- Mục tiêu:

+ Xây dựng bộ máy và cơ chế quản lý hiệu quả, thông suốt.

+ Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, các bộ phận.

- Giải pháp:

+ Từng bước thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý (Nâng cấp trang Web, triển khai các chương trình quản lý đào tạo, quản lý hành chính…).

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, trên cơ sở đó đánh giá và phân loại đội ngũ cán bộ một cách sát thực.

+ Tạo điều kiện để cán bộ quản lý tham gia học tập các lớp trung cấp chính trị, quản lý nhà nước để nâng cao trình độ, năng lực quản lý, hoàn thành chuẩn cán bộ quản lý theo quy định.

3.2.3. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất – tài chính

- Mục tiêu:

+ Tập trung những công trình phục vụ cho việc ăn ở bán trú, sinh hoạt của học sinh và những công trình phục vụ dạy và học: Phòng học khối 4 &5 nâng cấp nhà vệ sinh học sinh, nhà ăn, sân luyện tập thể dục thể thao, hiện đại hóa thư viện, khu hiệu bộ nhà trường.

- Giải pháp

+ Hàng năm, nâng cấp chỉnh trang một số công trình theo kế hoạch.

+ Đầu tư trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, thực hành đạt chuẩn; lắp đặt máy chiếu, vi tính… hoàn chỉnh ở tất cả các phòng học; xây dựng mạng CNTT trong quản lý, điều hành.

+ Huy động các nguốn lực: ngân sách, hỗ trợ tự nguyện của phụ huynh để đáp ứng yêu cầu về kinh phí thực hiện chiến lược phát triển cơ sở vật chất.

+ Xây dựng các cơ chế quản lý, đảm bảo phát huy có hiệu quả, bền vững cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt của học sinh.

+ Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung kinh phí cho các hạng mục cơ bản, cần thiết của nhà trường.

3.2.4. Chiến lược phát triển một số hoạt động của trường.

3.2.4.1. Nâng cao chất lượng dạy - học để đạt chất lượng ngang mặt bằng chung với các trường tiểu học ở thị trấn.

- Mục tiêu:

+ Tạo ra môi trường học tập hướng trung tâm về học sinh.

+ Nâng cao chất lượng và sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên.

+ Tạo điều kiện, cơ hội học tập cho tất cả học sinh.

- Giải pháp:

+ Chú trọng đến đổi mới nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với trình độ học sinh, xây dựng phương pháp tự học cho học sinh.

+ Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với đổi mới phương pháp.

+ Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy tiếng phổ thông (đặc biệt là lớp đầu cấp), chú trọng khả năng viết, diễn đạt và ngôn ngữ giao tiếp.

+ Phát huy hiệu quả giảng dạy CNTT, các phòng nghe – nhìn, thí nghiệm, thực hành.

+ Tổ chức, quản lý có hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Tạo  mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.

+ Hiện đại hóa các phương tiện công nghệ, trang thiết bị hỗ trợ cho giáo viên trong dạy học, nghiên cứu.

3.2.4.2. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực; xây dựng truyền thống đoàn kết và phát triển văn hóa các dân tộc trong nhà trường.

- Mục tiêu:

+ Nhà trường thân thiện xanh – sạch – đẹp.

+ Đoàn kết, nhất trí trong công việc.

-  Giải pháp

+ Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; duy trì và củng cố kỷ cương nề nếp dạy học, ăn trưa của HS bán trú.

+ Đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt các quy định của ngành, đơn vị; thực hiện tốt an toàn giao thông,

+ Thực hiện tốt cuộc vận động đời sống mới ở khu dân cư.

+ Chú trọng phát triển các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc cho học sinh như: Đánh cồng chiêng, các trò chơi dân gian.

+ Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan xanh – sạch - đẹp; có tác phong làm việc đổi mới, hiệu quả…

3.2.4.3. Tổ chức tốt việc chăm sóc học sinh:

 - Mục tiêu, biện pháp

+ Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các chuyên đề rèn kỹ năng sống, tư vấn tâm lý để giáo dục tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; ý thức vượt khó và tinh thần hòa nhập cộng đồng.

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ; đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm không để xẩy ra dịch bệnh.

+ Quan tâm đến giáo dục thể chất, thẩm mỹ, giúp học sinh nâng  cao về nhận thức và tình cảm trong cuộc sống, từ đó không bị tác động bởi các tiêu cực, tệ nạn xã hội.

+ Làm tốt công tác tư vấn.tuyên truyền, giáo dục.

+ Xây dựng tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường, hội cha mẹ học sinh, chính quyền, đoàn thể ở địa phương trong công tác giáo dục học sinh, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân giúp nhà trường từng bước hoàn thành bếp bán trú, hàng rào.

3.2.5. Tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục:

- Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược (Hội đồng trường) là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược phù hợp với yêu cầu thực tế của nhà trường trong từng giai đoạn phát triển.

- Dự kiến lộ trình thực hiện kế hoạch:

+ Giai đoạn 1: Từ năm 2015- 2018

+ Giai đoạn 2: Từ năm 2018– 2020

. Đối với Hiệu trưởng:

     Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

. Đối với  Phó Hiệu trưởng:

      Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch.

. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

       Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Căn cứ vào kế hoạch chiến lược các bộ phận, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch công tác theo từng năm học theo từng phần việc cụ thể để tổ chức triển khai kế hoạch.

- Định kỳ hàng  năm, kiểm tra kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các giải pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển phù hợp.

 

KẾT LUẬN

Trường tiểu học Bảo Thuận đã có quá trình 15 năm xây dựng và trưởng thành. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, nhà trường đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn, đó là những thách thức về quy mô và mặt bằng chất lượng giữa các trường trong khu vực, thách thức về đội ngũ…

Nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2015 – 2020 của nhà trường là việc trang bị tư duy mới cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức; nâng cao chất lượng đổi mới, phương pháp dạy học, công tác quản lý; thu hút đầu tư tài chính từ nhà nước và sự hỗ trợ tự nguyện của phụ huynh để hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng; nhà trường thường xuyên tự điều chỉnh các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng hiệu quả giáo dục trên cơ sở tự đánh giá theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

Với kế hoạch chiến lược phát triển này sẽ giúp nhà trường khắc phục căn bản những yếu kém, bất cập hiện nay; tập trung trí tuệ, chủ trương vượt qua thách thức để trở thành một trường tiên tiến hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

 

Nơi Nhận:

 

HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD-ĐT( Báo cáo)

 

 

Đảng Ủy, UBNDXã Bảo Thuận ( Báo cáo)

 

 

Đoàn thể ( Thực hiện )

 

 

Tổ chuyên môn ( Thực hiện )

 

 

Văn phòng( Lưu)

 

 

 

 

K’ Đào

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 20
Tháng 07 : 2
Năm 2022 : 2.670